Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020http://pbu2020.eu/Aktualizacje.plРазвитие партнерского сотрудничества для улучшения дорожной инфраструктуры на приграничной территории Подляского воеводства и Гродненского районаhttp://pbu2020.eu/en/news/256http://pbu2020.eu/en/news/256Fri, 20 Mar 2020 19:46:49 +0100Розвиток партнерського співробітництва для поліпшення дорожньої інфраструктури на прикордонній території Підляського воєводства і Гродненського районуhttp://pbu2020.eu/en/news/257http://pbu2020.eu/en/news/257Fri, 20 Mar 2020 19:49:16 +0100Development of partnership cooperation for improvement of road infrastructure located in the borderland of the Podlaskie Voivodeship and the Hrodna Districthttp://pbu2020.eu/en/news/154http://pbu2020.eu/en/news/154Wed, 18 Mar 2020 11:05:39 +0100Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiegohttp://pbu2020.eu/en/news/255http://pbu2020.eu/en/news/255Fri, 20 Mar 2020 19:31:24 +0100Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznymhttp://pbu2020.eu/en/news/303http://pbu2020.eu/en/news/303Mon, 23 Mar 2020 18:37:02 +0100Улучшение эпидемиологической безопасности в польско-белорусском приграничьеhttp://pbu2020.eu/en/news/304http://pbu2020.eu/en/news/304Mon, 23 Mar 2020 18:40:26 +0100Покращення епідеміологічної безпеки на польсько-білоруському прикордонніhttp://pbu2020.eu/en/news/305http://pbu2020.eu/en/news/305Mon, 23 Mar 2020 18:42:45 +0100Improvement of epidemiological safety at the Polish-Belarusian border areahttp://pbu2020.eu/en/news/170http://pbu2020.eu/en/news/170Wed, 18 Mar 2020 14:18:02 +0100Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w w powiecie zamojskim (Polska) i rejonie sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznychhttp://pbu2020.eu/en/news/258http://pbu2020.eu/en/news/258Mon, 23 Mar 2020 11:04:52 +0100