PBU

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

czytaj więcej

Aktualności

2605 / 2017

Wyniki transgranicznego konkursu dla szkół “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” (wyniki dla ukraińskich i białoruskich szkół)

Z przyjemnością informujemy, iż zespoły z następujących szkół otrzymały największą liczbę punktów w konkursie oraz zostaną zaproszone na wydarzenie finałowe, które odbędzie się w ramach Dni Współpracy Europejskiej (EC Day)

2505 / 2017

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie streszczenia Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wraz z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską streszczeń (Project Summaries) wszystkich dziesięciu Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) zakończył się pierwszy etap wyboru DPI.

2405 / 2017

Terminy indywidualnych konsultacji z beneficjentami

Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje dla beneficjentów wiodących projektów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

2205 / 2017

Szkolenia z przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego zostały zakończone

Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadził serię szkoleń poświęconych przygotowaniu pełnych wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów wiodących w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo.

2205 / 2017

Uproszczone wymogi dla beneficjentów

W celu przyspieszenia procesu przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych został opracowany przez Instytucję Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny szereg uproszczeń. Zmiany dotyczą załączników, które wraz z pełnym wnioskiem aplikacyjnym mają zostać złożone na drugim etapie naboru wniosków.

1205 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków, że zakończyła się rejestracja na szkolenia dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

Zobacz wszystkie