PBU

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

czytaj więcej

Aktualności

2102 / 2020

Projekt tygodnia - RESCUE

 „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” (akronim RESCUE) to trójstronny projekt...

1702 / 2020

Szkolenia z realizacji projektów dla Beneficjentów drugiego naboru wniosków

Zapraszamy Beneficjentów drugiego naboru wniosków na szkolenia z realizacji mikroprojektów.

1202 / 2020

Historie z projektów - 6. Rower Iwanki

Pierwszy rower Iwanki powstał ze starych części ...

0602 / 2020

Program na XIII Forum Europa-Ukraina w Jasionce (Polska)

W dniach 4-5 lutego wzięliśmy aktywny udział w XIII Forum Europa-Ukraina

0302 / 2020

Konferencja programów EIS 2020

28 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zorganizowała Konferencję programów EIS 2020.

3101 / 2020

Projekt tygodnia - Coordination

Projekt „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” (akronim: Coordination) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

1612 / 2019

Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Lutsk

Zapraszamy do udziału w Forum Dziennikarzy

czytaj więcej
2910 / 2019

Konferencja inauguracyjna dla mikroprojektów

Białowieża

Zapraszamy na Konferencję Inauguracyjną dla mikroprojektów

czytaj więcej
2410 / 2019

Konferencja naukowa

Użgorod

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo na obszarze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina”, która odbedzie się na Uniwersytecie Narodowym w Użgorodzie

czytaj więcej