Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp 30 lat Interreg

Projekt tygodnia - PAVILIONS

10 / 05 / 2019

Projekt „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej”, akronim PAVILIONS, jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Beneficjentem wiodącym jest Wojewoda Podlaski (PL), a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi zostało otwarte w 1990 r. i jest przejściem strategicznym na granicy Polski z Republiką Białoruś, przeznaczonym dla ruchu osobowego oraz towarowego. Z uwagi na dużą liczbę odprawianych pojazdów ciężarowych konieczna jest przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych.

W ramach projektu zostaną przebudowane cztery pawilony kontroli celno-paszportowej i wybudowane dwa nowe oraz zamontowane zostaną wagi dynamiczne zapewniające możliwość ważenia pojazdów w ruchu. Więcej szczegółów dotyczących projektu znajduje się w poniższej fiszce.

Realizacja projektu PAVILIONS rozpoczęła się 11 lipca 2018 r.  W lutym br. Wojewoda Podlaski zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wówczas ruszyły prace związane z rozbiórką starych pawilonów i przygotowaniem terenu pod budowę nowych. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i powinny potrwać do końca marca 2020 r.

Zgodnie z umową grantową, projekt PAVILIONS powinien zostać zrealizowany do 10 lipca 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna