PBU

Zaproszenie na szkolenie z kontraktowania projektów dla Wnioskodawców 2 naboru wniosków

13 / 05 / 2019

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza beneficjentów wiodących projektów zatwierdzonych do dofinansowania decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu w ramach 2. naboru wniosków na szkolenie związane z procesem podpisywania umów o dofinansowanie.

Eksperci Programu przedstawią ogólne założenia i przebieg procesu podpisywania umów o dofinansowanie, najczęściej pojawiające się rekomendacje Wspólnego Komitetu Monitorującego oraz wymogi Programu w zakresie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy grantowej.

Szkolenie w Polsce odbędzie się 6 czerwca 2019 r., w Lublinie, Hotel Focus. Al. Kraśnicka 80 (rejestracja zakończona).

Agenda szkolenia dostępna jest tutaj.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Rejestracja on-line będzie otwarta od 13 do 27 maja 2019 r.

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Zapraszamy maksymalnie po 2 osoby reprezentujące Beneficjenta Wiodącego projektu.

UWAGA:

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Po weryfikacji zgłoszeń, każdy uczestnik otrzyma osobny e-mail z potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie.

Wszystkie szkolenia organizowane przez WST są finansowane ze środków UE, a udział w nich jest bezpłatny.