PBU

Lista audytorów na Ukrainie

13 / 05 / 2019

Lista audytorów uprawnionych do kontroli wydatków ukraińskich beneficjentów Programu dostępna jest na naszej stronie w zakładkach:
Dokumenty  -  realizacja projektów  -  projekty regularne
Dokumenty  -  realizacja projektów  -  Duże Projekty Infrastrukturalne
oraz na stronie Ministerstwa Finansów Ukrainy.