PBU

Projekt tygodnia - ROSETTES

17 / 05 / 2019

„Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (akronim ROSETTES) to inicjatywa w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO, która angażuje we współpracę transgraniczną aż 11. beneficjentów (lista znajduje się w karcie projektu). Beneficjentem wiodącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”.

Działania zaplanowane w ramach projektu ROSETTES koncentrują się na wspólnych inicjatywach mających na celu zachowanie dziedzictwa Karpat. Można się z nimi zapoznać, czytając plik pdf zamieszczony poniżej.

Projekt ROSETTES rozpoczął się 1 września 2018 r. Niezwłocznie rozpoczęto realizację działań przewidzianych w projekcie. Województwo Podkarpackie jako jeden z beneficjentów projektu zorganizowało polsko-ukraińską wyprawę badawczą o charakterze etnograficznym i kulturowym. Wyprawa odbyła się w karpackiej części województwa podkarpackiego. Celem wyprawy było zapoznanie się z miejscami oraz dziedzictwem kultury i rzemiosła regionu. Rozpoczęto też główne prace związane z utworzeniem czterech centrów ROSETTES. Rada Miejska Kolochava niedawno rozpoczęła budowę amfiteatru i sali konferencyjnej. Beneficjent  - Gminna Instytucja Lwowskiej Rady Regionalnej „Administracja rezerwat historyczno-kulturalny „Tustan” - wybrał wykonawcę, który przeprowadzi rekonstrukcję domu Bojków w miejscowości Urych, przywracając mu tradycyjny wygląd. Ponadto, rada gminy Kosów rozpoczęła prace budowlane związane z remontem budynku w celu utworzenia Karpackiego Centrum Kultury w miejscowości Kosów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt ROSETTES będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 r.

Galerie

Project of the week ROSETTES