PBU

Nabór projektów dot. gospodarki ściekowej (poza Programem)

02 / 07 / 2019

Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi nabór wniosków w ramach programu Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju. Jego budżet to 100 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej, a także dokumentację i prace przygotowawcze tych przedsięwzięć.

Celem programu NFOŚiGW jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz przejściowych i przybrzeżnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju.

Nabór (ciągły) wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 18 grudnia 2019 r. Potencjalnymi beneficjentami NFOŚiGW w tym programie mogą zostać podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami Polski, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

Narodowy Fundusz na realizację celu programu w latach 2016-2023 zarezerwował do 100 mln zł. Obecnie, wsparcie – w formie preferencyjnej pożyczki – przewidziano na poziomie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.

Szczegóły naboru (w j. polskim):

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sciekowej-poza-granicami-kraju/nabor/

 

Informacji nt. naboru udzielają pracownicy NFOŚiGW:

Renata Szczerek, nr tel.: +48 22 45 90 756
Aleksander Suszyński, nr tel.: +48 22 45 90 417