PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Projekt tygodnia - CrossGovernance

18 / 07 / 2019

Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim” (akronim CrossGovernance) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Powiat Sejneński (PL). Wraz z białoruskimi partnerami z obwodu grodzieńskiego musi się on zmierzyć z problemem niedostatecznej sieci drogowej i starej infrastruktury drogowej, który jest jedną z głównych przeszkód w rozwoju turystyki na tych obszarach przygranicznych. Celem wyznaczonym przez partnerów projektu jest poprawa infrastruktury transportowej i stworzenie podstawy do jej dalszego polepszania. Dzięki temu projekt CrossGovernance sprawi, że obszar przygraniczny stanie się bardziej dostępny, bezpieczny i dogodny dla ruchu pasażerskiego, usług publicznych, turystów i mieszkańców. Podstawowe informacje o projekcie można znaleźć w załączonej karcie projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2019 r. Pod koniec czerwca 2019 r., z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, zakończono pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Poćkuny - Berżniki. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 1,2 km i łączy dwa obszary wiejskie: Berżniki i Folwark Berżniki. W trakcie prac remontowych przebudowano przepust na rzece Kunisianka. Na całym odcinku drogi położono nową nawierzchnię asfaltową o całkowitej szerokości 6,0 m oraz wybudowano zjazdy i chodniki. Dodatkowo ukończono system kanalizacyjny oraz postawiono znaki drogowe. Obecnie beneficjent wiodący ogłasza procedurę przetargową na modernizację pozostałych 5,9 km odcinka drogi Ogrodniki - Berżniki. Partnerzy projektu z Białorusi są również bardzo zaawansowani w pracach. Przebudowa drogi Grodno - Sapockin jest zrealizowana w 85%, a w sierpniu 2019 r. będzie już gotowa do użytku. Droga biegnie przez Kanał Augustowski i łączy miasto Grodno z wsiami Sapockin i Sonichi. Podobnie, jak w przypadku wyżej wymienionych robót drogowych, nowa nawierzchnia asfaltowa o zwiększonej grubości została położona na odcinku drogi o długości 4,3 km. Droga została również wzmocniona, ukończono system kanalizacji, odnowiono cztery przepusty oraz wybudowano dwa przystanki autobusowe.

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać ukończony do 31 stycznia 2021 roku.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?