PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Projekt tygodnia - KSICHER

07 / 08 / 2019

Projekt “Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce oraz w mieście Czerwonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” (akronim KSICHER) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Księżpol, natomiast partnerem projektu jest Rada Miasta Czerwonogród. Przez terytorium projektu płyną rzeki Tanew i Bug. Każdego roku stan wody
w obu rzekach pogarsza się z powodu ilości odprowadzanych ścieków i przestarzałych urządzeń do oczyszczania wody. Wspólnym wyzwaniem dla obu partnerów jest poprawa tej sytuacji. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek przepływających przez obszar projektu. W ramach projektu oczyszczalnia ścieków w gminie Księżpol zostanie rozbudowana, a w mieście Czerwonogród - zmodernizowana, natomiast w pobliskich wioskach zostanie wybudowana kanalizacja.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r. 9 lipca 2019 r. beneficjent wiodący podpisał umowę na roboty budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w okolicznych wsiach: Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia Markowicze. Przedstawiciele partnera projektu z Ukrainy odwiedzili gminę Księżpol. Goście z Ukrainy mogli zapoznać się z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Księżpolu i Sędziszowie. Spotkanie było dla nich okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy, która będzie pomocna podczas realizacji projektu.

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać ukończony do 31 sierpnia 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?