PBU

Wyróżnienie dla beneficjenta Programu 2007-2013 od Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych

16 / 02 / 2018

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż beneficjent projektu pod tytułem „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu na nagrodę transgraniczną „Sail of Papenburg”.

W konkursie nagradzane są wyjątkowe przedsięwzięcia podejmowane przez lub realizowane w jednym z regionów granicznych bądź przygranicznych a związane z zagadnieniami z zakresu kultury, gospodarki, ochrony środowiska itp. Nagroda ma za cel promować wybitne programy/strategie, projekty czy działania w ramach współpracy transgranicznej, które mogą być przykładem dla innych. Oceny złożonych aplikacji dokonuje niezależne jury mianowane przez Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych.

Tym bardziej gratulujemy wyróżnionemu w tym konkursie Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, które było partnerem wiodącym projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zrealizowanego w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz wszystkim partnerom biorącym w nim udział. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w Księdze Projektów na str. 128-129.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Przygranicznych: http://www.aebr.eu/en/index.php