PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Program na IV Europejskim Kongresie Samorządów

11 / 05 / 2018

Przedstawiciele Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego wzięli udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w dniach 26-27 kwietnia br. w Krakowie.

Europejski Kongres Samorządów jest doskonałym miejscem spotkań liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej oraz elit nauki i biznesu. „Samorząd strategią dla przyszłości” to hasło tegorocznej edycji, która obejmowała ponad 60 wydarzeń m.in. bloków programowych, raportów, warsztatów oraz paneli.

W trakcie Kongresu kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Paweł Słowikowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Autentyzm Karpat: rola organizacji samorządowych w zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturalnego”. Kierownik przedstawił perspektywę i możliwości rozwoju dziedzictwa kulturalnego na obszarze Programu, m.in. w kontekście zbliżającego się II nabór wniosków(II naborowi była też poświęcona jedna z prezentacji w trakcie Kongresu). Ponadto, w ciągu dwóch dni trwania Kongresu funkcjonowało stoisko informacyjne Programu, na którym wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się szczegółów o Programie i możliwości, jakie oferuje on beneficjentom oraz otrzymać publikacje mu poświęcone.

Fot.:Z Archiwum Forum Ekonomicznego.

Fot.:Z Archiwum Forum Ekonomicznego.

Czy ta strona była przydatna?