PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

We Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

17 / 05 / 2018

10-12 maja 2018 roku we Lwowie w Bibliotece Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy” zorganizowana przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Wiedzy Współczesnej imienia A. Szyrokowa z Mińska.

Geografia badań Benedykta Dybowskiego obejmuje zarówno najbardziej odległe zakątki Syberii, Dalekiego Wschodu, Kamczatki jak i bliższe do nas tereny Polski, Białorusi i Ukrainy. Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Lwowskiego założone przez Benedykta Dybowskiego zachowuje dziś liczne okazy kompleksu naturalnego z całego świata i jest jednym z ważnych elementów badań naukowych na naszej uczelni - powiedział Roman Hladyszewski, profesor, prorektor Uniwersytetu Lwowskiego.

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller zwrócił uwagę na znaczenie postaci Benedykta Dybowskiego, który przykładem swojego życia łączy Ukrainę, Polskę i Białoruś i wyraził przekonanie, że konferencja będzie dobrą okazją, żeby dowiedzieć się więcej o dziedzictwie profesora Dybowskiego.

W ramach konferencji uczestnicy mieli okazję odczytać referaty dotyczące życiorysu, odkryć i badań naukowych a także pozanaukowych obszarów działalności wybitnego naukowca z przełomu XIX i XX wieku oraz jego spuścizny, zobaczyć Muzeum Zoologiczne, które posiada powyżej 40.000 eksponatów rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt oraz zwiedzić dom, w którym mieszkał słynny badacz. W czasie wydarzenia odsłonięto tablicę pamiątkową na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Lwowskiego i złożono kwiaty na grobie Benedykta Dybowskiego na Cmentarzu Łyczakowskim w 185. rocznicę urodzin wybitnego badacza natury.

konferencja naukowa

Fot.: Serhiy Neupokoyev

konferencja naukowa

Fot.: Serhiy Neupokoyev

konferencja Dybvowski

Fot.: Serhiy Neupokoyev

konferencja Dybowski

Fot.: Serhiy Neupokoyev

Czy ta strona była przydatna?