PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Regionalne konferencje tematyczne

17 / 05 / 2018

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przygotowań do drugiego naboru wniosków, w najbliższym czasie odbędzie się seria regionalnych konferencji tematycznych. Celem tych wydarzeń będzie omówienie różnych praktycznych zagadnień związanych z projektami w ramach celu tematycznego „Dziedzictwo”. Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym drugim naborem wniosków do wzięcia udziału w tych konferencjach.

Konferencje będą zorganizowane w 3 krajach Programu:

Polska

- Rzeszów – 02.07.2018,

- Lublin – 03.07.2018,

- Białystok – 09.07.2018,

- Siedlce – 10.07.2018

Ukraina

- Łuck – 10.07.2018,

- Równe – 11.07.2018,

- Ivano-Frankivsk – 17.07.2018,

- Tarnopol – 18.07.2018,

- Lwów – 20.07.2018,

- Użgorod – 24.07.2018

Białoruś

- Brześć  – 17.07.2018

- Gomel –18.07.2018

- Mińsk – 19.07.2018

- Grodno – 20.07.2018

Przewidywany czas trwania konferencji – od 9:00 do 15:00.

Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

  1. Obiekty kultury i dziedzictwa naturalnego jako produkt turystyczny – marka produktu turystycznego
  2. Prawne aspekty znakowania szlaków/ścieżek turystycznych w strefie przygranicznej
  3. Dostępność dziedzictwa kulturowego/naturalnego dla osób niepełnosprawnych

Rejestracja uczestników będzie prowadzona przez oddziały zamiejscowe Programu (Branch Offices). Szczegóły dotyczące rejestracji oraz dokładny program konferencji zostanie umieszczony niebawem na stronie internetowej Programu.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencjach!

Mamy nadzieję, że zainspirują Państwa do stworzenia własnego projektu.

Prosimy równocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie tych konferencji nie będziemy jeszcze udzielać informacji na temat sposobów składania wniosków. Szkolenia dla wnioskodawców zostaną przeprowadzone we wrześniu br., tj. w trakcie trwania naboru. W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru przedstawionymi w Podręczniku dla wnioskodawców, które opublikowane są <tutaj>.

 

Czy ta strona była przydatna?