PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Informacja dla polskich wnioskodawców dotycząca publikowania zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności

13 / 06 / 2018

W związku z problemami technicznymi bazy konkurencyjności, informujemy, iż zapytanie ofertowe wnioskodawcy w module „Chcę dodać ogłoszenie - Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający - Wnioskodawca)” muszą być publikowane przy użyciu numeru naboru PLSK.01.01.00-IP.01-00-PBU/16.

Pozostałe zasady dotyczące uzupełniania pozostałych danych w module „Chcę dodać ogłoszenie - Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający - Wnioskodawca)” pozostają bez zmian.
Zasady dotyczące uzupełniania  danych w module „Chcę dodać ogłoszenie - Jestem Beneficjentem (Zamawiający - Beneficjent)” pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało Podręcznik „Zamówienia udzielane w ramach projektów”, który zawiera porady dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności.

Czy ta strona była przydatna?