PBU

III Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

24 / 06 / 2018

W dniach 21-23 czerwca 2018 r. w Truskawcu (obwód lwowski na Ukrainie) odbyło się III Forum Rozwoju Lokalnego. Przez trzy dni impreza była wyjątkową, międzynarodową platformą wymiany doświadczeń w  nawiązywaniu współpracy między przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i partnerów międzynarodowych. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 był jednym ze współorganizatorów Forum oraz organizował dyskusję panelową „Ukraińsko-polska współpraca transgraniczna po roku 2020: poprawiamy jakość życia mieszkańców obszaru przygranicznego”. „Rozpoczęliśmy współpracę w odległym 2003 roku, która obecnie przekształciła się w potężny program wzajemnej pomocy. W ramach forum dyskutowaliśmy nad tym, co zostało osiągnięte w ciągu 15 lat wspólnej pracy i jak będziemy pracować dalej”- powiedział dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rafał Baliński podczas dyskusji panelowej.

„Musimy walczyć o kontynuację Programu i zwiększenie jej finansowania. Statystyki są po naszej stronie. Takiej liczby wniosków nie mają inne programy, które istnieją na zewnętrznych granicach UE. Moim zdaniem takie obszary programowe jak historia, dziedzictwo, bezpieczeństwo, biznes powinny zostać nadal zachowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na małe projekty” – podkreślił szef Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn.

Na Forum obecny był też Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, który wyraził nadzieję, że strategia makroregionalna rozwoju Karpat może stać się piątą taką strategią w Europie. „Inicjatywa stworzenia strategii makroregionalnej jest istotną z punktu widzenia przyszłości, ponieważ może ona stać się istotnym narzędziem integracji naszych państw i regionów karpackich jak również bodźcem dla Ukrainy w kierunku integracji europejskiej i rozwoju gospodarczego” - podkreślił minister.