PBU

Roczna konferencja i koncert z okazji 15-lecia Programu odbyły się we Lwowie

22 / 06 / 2018

W dniach 19-20 czerwca powyżej 200 osób zebrało się we Lwowie aby uczestniczyć w corocznej konferencji oraz świętować 15-lecie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Wśród uczestników byli założyciele Programu, przedstawiciele instytucji Programu i beneficjenci wszystkich trzech okresów programowania.

W ciągu 15 lat trwania Programu zrealizowano wiele projektów, nawiązano relacje partnerskie, poprawiono infrastrukturę lokalną, zapewniono ochronę dziedzictwa i promocję nowych kierunków turystycznych. Konferencja roczna stała się okazją, nie tylko do podsumowania osiągnięć oraz omówienia obecnej sytuacji w Programie, ale również podzielenia się myślami na temat przyszłości Programu.

Konferencję rozpoczął krótki film o jubileuszu Programu, a następnie ze słowem powitalnym do uczestników zwrócili się przedstawiciele polskich, białoruskich oraz ukraińskich władz centralnych. 15 lat PBU przedstawił w skrócie Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Paweł Słowikowski

Dwie dyskusje panelowe, które odbyły się po prezentacji dotyczyły instytucji programowych oraz beneficjentów projektów. Przedstawiciele Programu, w tym także jego założyciele omówili przeszłość i obecny stan realizacji Programu opowiadali o tym jakie były początki, jak rozwijał się Program, jaka była ewolucja pomysłów projektowych, jakie możliwości zaoferuje przyszłość. Następnie przedstawiciele skutecznie zrealizowanych projektów PBU opowiedzieli o swoim doświadczeniu i wyciągniętych wnioskach.

 Podczas wydarzenia zorganizowanego we Lwowie osoby z projektów miały okazję spotkać się ze swoimi partnerami, porozmawiać, a także nawiązać nowe kontakty i podzielić się swoimi pomysłami na nowe projekty. Podczas kolacji osobom w szczególny sposób zaangażowanym w Program na przestrzeni piętnastu lat zostały wręczone nagrody. Wieczór zakończył się uroczystym podaniem tortu.

Następnego dnia uczestnicy odwiedzili centralną część miasta, gdzie zapoznali się z  rezultatami projektów Programu PBU.  Obchody 15-lecia Programu zakończyły się koncertem zespołów Tołhaje (PL), Irdorath (BY), Kozak System (UA).

Coroczna konferencja i główny koncert z okazji 15-lecia Programu odbyły się we Lwowie

Fot: Serhiy Neupokoyev

 Coroczna konferencja i główny koncert z okazji 15-lecia Programu odbyły się we Lwowie

Fot: Serhiy Neupokoyev

Coroczna konferencja i główny koncert z okazji 15-lecia Programu odbyły się we Lwowie

 Fot: Serhiy Neupokoyev