PBU

Forum Poszukiwania Partnerów I w Lublinie

25 / 07 / 2018

25-26 lipca w Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów, mające na celu pomoc w znalezieniu partnerów i w stworzeniu pomysłów wspólnych projektów, które będą mogły być złożone w ramach zbliżającego się drugiego naboru wniosków. W wydarzeniu wzięło udział 100 uczestników z Ukrainy, 40 z Białorusi oraz 80 z Polski.

Podczas Forum przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego omówili główne założenia drugiego naboru wniosków i podzielili się inspiracjami z poprzedniego Programu. Przedstawiciel Projektu Tesim podzielił się wiedzą w zakresie dobrego partnerstwa transgranicznego, a inni eksperci swoimi doświadczeniami w kreowaniu i promowaniu produktu turystycznego, jak również w zapewnianiu dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami. Potencjalni Beneficjenci mieli również okazję pracować w dwóch grupach tematycznych (podział ze względu na priorytet). Wszystkie prezentacje z tego wydarzenia są do pobrania tutaj.

Wielu potencjalnych partnerów jest już zarejestrowanych w bazie dostępnej tutaj. Zachęcamy do zarejestrowania swojej organizacji!

Przypominamy również, że drugi nabór rozpoczyna się 1 sierpnia i potrwa do 31 października 2018 r. Drugie Forum Poszukiwania Partnerów odbędzie się w Brześciu (Białoruś), 21-22 sierpnia b.r.  Zapraszamy. We wrześniu planujemy serię szkoleń dla wnioskodawców we wszystkich regionach Programu.


fot. Maciej Kozłowski

fot. Maciej Zalewski