PBU

Program na Forum Ekonomicznym w Krynicy

07 / 09 / 2018

Już po raz drugi Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, wziął udział w  Forum Ekonomicznym w Krynicy.  XXVIII Forum Ekonomiczne odbyło się w dniach 4-6 września pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”

W dniu 5 września goście obecni na forum mieli okazję wziąć udział w nowatorskim panelu organizowanym przez Program.  Na rozpoczęcie panelu wyświetlono film przybliżający osiągnięcia 15 lat współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach Funduszy Europejskich. Gośćmi panelu, który prowadziła Lolita Gedo były panie: Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP, Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Dina Gonczarowa, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Centrum Pomocy Technicznej Unii Europejskiej w Republice Białorusi oraz  Halyna Lytvyn, Dyrektor Wykonawczy Euroregionu Karpaty –Ukraina. Podczas panelu rozmawiano głównie o tym co konkretnie udało się osiągnąć w Programie w zakresie ochrony materialnego i duchowego dorobku kulturalnego pogranicza polsko–białorusko–ukraińskiego, oraz jakie są perspektywy na dalsze działania w tym zakresie.

Podczas wieczornej gali wręczenia nagród projektom karpackim w ramach konferencji „Europa Karpat” nagrodzone zostały dwa projekty zrealizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Dyrektor Centrum projektów Europejskich Leszek Buller wręczył nagrodę projektowi  „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”  Nagrodę w imieniu projektu odebrał Władysław Brejta - prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki – PIB Odrzechowa. Nagroda specjalna została wręczona przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projektowi „Promocja wspolnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl. Nagrodę odebrał Dawid Lasek wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska.

W ramach Forum funkcjonowało stoisko CPE w Pawilonie Nowy Dom Zdrojowy, gdzie można było spotkać ekspertów Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Forum Ekonomiczne

Zdjęcie: zasoby PBU

Forum Ekonomiczne

Zdjęcie: zasoby PBU

Forum Ekonomiczne

Zdjęcie: zasoby PBU