PBU

Dwie nowe umowy grantowe podpisane!

01 / 10 / 2018

Podczas inauguracji targów motoryzacyjnych TSLA Expo Automotive w Jasionce k. Rzeszowa, odbyła się uroczystość podpisania umów na realizację dwóch projektów BASZKLO "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867: odcinek od Baszni Górnej do Horyniec Zdroju i drogi nr C142010 Starychi - Szklo" oraz LUBANOVO "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867: od Lubaczowa do Basznia Górna i droga nr C142005 Szklo - Nowojawyczsk", które będą realizowane w ramach Programu. W efekcie realizacji obu projektów (303 i 340) w strefie przygranicznej rozbudowanych i odnowionych zostanie ponad 21 km dróg. Przyznane granty UE sięgają prawie 3,5 mln EUR. Po stronie polskiej oba projekty dotyczą 18 km drogi wojewódzkiej nr 867 w powiecie lubaczowskim: z Lubaczowa do Baszni Górnej oraz z Baszni Górnej do Horyńca-Zdroju. Podobnie po stronie ukraińskiej wyremontowane zostaną odcinki: Starychi-Szklo oraz Szklo-Novoyavorivsk.

Umowy grantowe podpisali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak oraz dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Piotr Miąso.