PBU

BEZPIECZEŃSTWO - kolejna umowa grantowa podpisana

03 / 10 / 2018

1 października br. w Polańczyku w ramach Konferencji „Program dla Bieszczad”  wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Celu Bezpieczeństwo.

Projekt o tytule „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza” zostanie zrealizowany przez Powiat Bieszczadzki we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych oraz z Radą Miejską Starego Sambora i Szpitalem Rejonowym w Starym Samborze. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego i Rejonu Starosamborskiego, turystów i użytkowników przejścia granicznego poprzez poprawę dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie kompetencji personelu medycznego. Dla osiągnięcia tego celu zmodernizowana zostanie siedziba szpitala w Ustrzykach Dolnych, a także zakupiony zostanie sprzęt medyczny i karetki dla tej placówki oraz szpitala w Starym Samborze. Personel obu szpitali poszerzy swoją wiedzę i podniesie umiejętności podczas wspólnych konferencji, szkoleń i spotkań roboczych.