PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Podpisano kolejną umowę grantową

08 / 10 / 2018

4 października br. w kompleksie hotelowym „Złota Góra” pod Użgorodem w ramach Forum Euroregionu Karpackiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim”.

W ramach projektu zostanie zakupionych 11 wozów strażackich i zestawów sprzętu ogniotrwałego, 3 minibusy dla oddziałów regionalnych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodach lwowskim, zakarpackim oraz iwano-frankiwskim, zaplanowane będą wspólne szkolenia dla pracowników oddziałów ratowniczych regionu karpackiego, w Rzeszowie powstanie pomieszczenie (komora dymowa) do przeprowadzenia szkoleń z symulacją rzeczywistych sytuacji nadzwyczajnych. Zostanie również opracowana wspólna strategia zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Karpatach.

Dokumenty podpisali Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rafał Baliński i Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty - Ukraina” Halyna Lytvyn.

Czy ta strona była przydatna?