PBU

Program na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Mińsku

19 / 10 / 2018

17-19 października 2018 r. w Mińsku odbyła się XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja „Problemy prognozowania i państwowej regulacji rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowana przez Naukowo-Badawczy Instytut Ekonomiczny Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś z udziałem Ministra Finansów Republiki Białoruś Maksima Jermołowicza oraz Wiceministra Gospodarki Republiki Białoruś Dmitrija Matusewicza. W sesji plenarnej konferencji Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller zaprezentował możliwości rozwoju regionów przygranicznych na przykładzie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Osobną częścią konferencji był polsko-białoruski okrągły stół, którego celem było omówienie priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Republiki Białorusi w kontekście programowania współpracy transgranicznej w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Podczas dyskusji kierownik WST Paweł Słowikowski oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Polski Małgorzata Chętko zaprezentowali najważniejsze informacje na temat działania Programu w bieżącej perspektywie 2014-2020 oraz dotychczasowe ustalenia na temat przyszłości współpracy transgranicznej Unii z państwami trzecimi.