PBU

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

19 / 11 / 2018

15 listopada 2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania. Podczas szkolenia, w którym udział wzięło ponad 60 Beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków przedstawione zostały informacje dotyczące zasad realizacji projektów, w szczególności przepływów finansowych, zasad raportowania oraz obowiązków związanych z informacją i promocją projektów.