PBU

Informacja o ilości złożonych Wniosków Aplikacyjnych w ramach drugiego naboru wniosków

21 / 11 / 2018

W ramach drugiego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 otrzymaliśmy 250 wniosków aplikacyjnych (stan na 21.11.2018). Łączna wartość złożonych projektów to ponad 15,3 miliona euro, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania to 13,6 miliona euro (prawie trzykrotnie więcej niż alokacja środków przeznaczona na ten nabór). Gotowość realizacji projektów zadeklarowało ponad 460 organizacji z trzech państw.

Trwa ocena złożonych wniosków aplikacyjnych. Wyniki oceny wniosków znane będą w pierwszej połowie 2019 roku.

Dokładne informacje dotyczące m.in. ilości wniosków w poszczególnych priorytetach, partnerstwa i ilości uczestniczących Beneficjentów ze wszystkich regionów prezentują infografiki.

Dziękujemy za Państwa trud i przesłanie wniosków.