PBU
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Projekt tygodnia - HCS

29 / 03 / 2019

Projekt “Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii” (akronim HCS) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Projekt HCS to transgraniczna współpraca dwóch polskich i ukraińskich szpitali, zmagających się z problemem przestarzałego sprzętu medycznego, słabym dostępem do nowoczesnych usług medycznych i ograniczonym dostępem personelu do wiedzy w dziedzinie nowoczesnej chirurgii. Trzecią kwestią poruszoną w projekcie jest brak wiedzy mieszkańców na temat zdrowego odżywiania.

Celem projektu HCS i głównym wyzwaniem dla zaangażowanych w niego partnerów jest rozwój i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w szpitalach w Ostrołęce i Lwowie. Jakość świadczonych usług poprawi się po zakupie niezbędnego sprzętu medycznego do małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej, a w przypadku lwowskiego szpitala również w wyniku związanej z tym modernizacji. Ważnym zadaniem projektu jest wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń między partnerami. Wspólne działania projektowe obejmują otwarcie centrum telemedycznego, organizację warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych dla personelu szpitala, a przede wszystkim prowadzenie transmisji “na żywo” z sali operacyjnej. Obaj beneficjenci skorzystają z praktycznej wiedzy o sobie nawzajem i wezmą udział w tworzeniu wspólnych procedur. Przez cały czas trwania projektu prowadzona będzie kampania uświadamiająca dla mieszkańców dotycząca wpływu diety i stylu życia na zdrowie ludzkie. Beneficjentami końcowymi projektu HCS są mieszkańcy polsko-ukraińskiego pogranicza.

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 listopada 2018 r. Beneficjent ukraiński zarejestrował projekt w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy 19 grudnia 2018 r. Ogłosił również przetarg na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który został już zakończony. Zakupiono następujące elementy sprzętu medycznego: zasilany instrument ENT z konsolą, mikrodebrider, wiertarkę z akcesoriami oraz aparat do znieczulania i lampę LED (część zestawu do transmisji operacji). Polski Beneficjent Wiodący rozpoczął przygotowania do przetargu na zakup sprzętu medycznego do chirurgii laparoskopowej, który powinien zostać ogłoszony pod koniec kwietnia. Jednym z działań projektowych była konferencja otwierająca, która odbyła się 13 marca 2019 r. w Ostrołęce. Prezentacje i debata podczas konferencji koncentrowały się m.in. na innowacjach i zwiększeniu dostępności usług opieki zdrowotnej w dziedzinie nowoczesnej chirurgii.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt HCS powinien trwać 24 miesiące i zostać zakończony do 2 listopada 2020 r.


project card

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna