PBU

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektów wybranych w ramach drugiego naboru wniosków

17 / 04 / 2019

17 kwietnia, 2019 r. w trakcie spotkania w Nieświeżu (Białoruś), Wspólny Komitet Monitorujący Programu (WKM) zatwierdził rezultaty 2 naboru projektów. Nabór dotyczył mikroprojektów i celu tematycznego DZIEDZICTWO. WKM zdecydował o dofinansowaniu 74 projektów spośród 250 złożonych wniosków aplikacyjnych. Lista zwycięzców jest dostępna tutaj. Całkowita kwota dofinansowanych projektów wynosi 4,14 mln euro.

W związku z tym, że przewidziana alokacja na ten nabór (5,2 mln euro) nie została w pełni wykorzystana, w odniesieniu do pozostałego budżetu (min. 1 054 015,79 euro), WKM zdecydował o zorganizowaniu 3 naboru projektów. Nabór zostanie zorganizowany w 4 kwartale 2019 r. i dotyczyć będzie również mikroprojektów i celu tematycznego DZIEDZICTWO.

W trakcie spotkania, WKM omówił także kwestie bieżące realizowanych projektów regularnych i dużych projektów infrastrukturalnych. W odniesieniu do projektów mało aktywnych, zdecydowano, że WST poinformuje WKM o postępie w ich realizacji i, tam gdzie będzie to wskazane, ostatecznych terminach na dostarczenie przez te projekty dokumentów, lub rozpoczęcie działań. Wszyscy beneficjenci powinni informować WST o oszczędnościach generowanych przez ich projekty. 

WKM zdecydował także o przesunięciu kwoty 176 881,55 euro z budżetu pomocy technicznej do celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, na finansowanie projektów z listy rezerwowej.

WKM omówił plany informacji i komunikacji Programu oraz programowanie nowej jego perspektywy 2021-2027.

Galerie

JMC 2nd Call