PBU

Konkurs na spot filmowy!

25 / 04 / 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na spot filmowy promujący dziedzictwo kulturowe pogranicza o nagrodę Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na uczestników czekają również inne nagrody, w tym wyjazd na jedno z zagranicznych wydarzeń Programu. Zwycięski spot i nazwisko autora będą również promowane podczas międzynarodowego festiwalu „WSCHÓD KULTURY”, który corocznie jest organizowany w Polsce Wschodniej gromadząc ok. 300 tysięcy widzów.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego spotu filmowego  (30-60 sek.) w ciekawy sposób promującego dziedzictwo kulturowe Polski, Białorusi i Ukrainy oraz przesłanie go do dnia 31 maja br. do Organizatora.

Szczegóły w regulaminie konkursu i załącznikach. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

[Regulamin konkursu]

[Karta uczestnictwa]

[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]