Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Projekt tygodnia - RDW812

26 / 04 / 2019

“Rozbudowa drogi nr 812 na trasie Korolówka – Włodawa”, akronim RDW812, jest jednym z Dużych Projektów Infrastrukturalnych, realizowanym w ramach Celu Tematycznego Dostępność. Beneficjentem wiodącym jest Województwo Lubelskie (PL, reprezentowane w projekcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie), a partnerem w projekcie jest Państwowa Wołyńska Administracja Obwodowa (UA).

Wschodnia część województwa lubelskiego charakteryzuje się siecią transportową i infrastrukturą o niskiej jakości. Droga wojewódzka nr 812 jest jedną z dróg o największym natężeniu ruchu w województwie lubelskim, ze średnim dziennym ruchem na obszarze Włodawy osiągającym 5727 pojazdów. Charakteryzuje się ona również rosnącą liczbą wypadków. Jedną z konsekwencji tej sytuacji jest ograniczony dostęp do tego regionu zarówno dla obywateli, jak i turystów z Polski i Ukrainy. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i jakości sieci transportowej na terenie województwa lubelskiego jest wspólnym wyzwaniem, przed którym stają partnerzy projektu. Podstawowe informacje o wspólnej współpracy w ramach projektu można znaleźć w poniższym pliku pdf.

Działania w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na system transportowy województwa lubelskiego poprzez zapewnienie szybszego i wygodniejszego dostępu do obszarów turystycznych po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, tj. Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego po stronie polskiej oraz Szackiego Parku Narodowego na Ukrainie. Przyczyni się to do rozwoju turystyki międzynarodowej oraz usług transportowych w obu krajach.

Projekt RDW812 rozpoczął się 10 października 2018 r. Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur przetargowych 14 marca beneficjent wiodący podpisał główny kontrakt na roboty budowlane w ramach projektu. W międzyczasie, podczas wizyty studyjnej w Polsce, przedstawiciele ukraińskiego partnera przeanalizowali aktualny stan drogi nr 812 oraz właściwą dokumentację techniczną dotyczącą planowanych prac.

1 kwietnia plac budowy został oficjalnie przekazany podwykonawcy. Zgodnie z umową o dofinasowanie projekt RDW812 powinien zostać ukończony w terminie do 9 października 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna