PBU

Aktualności

05 04 / 2018

Przedłużony termin na składanie zgłoszeń na konferencję naukową w Jarosławiu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu na przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na konferencję naukową „Dziedzictwo transgraniczne jako podstawa współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej”.

29 03 / 2018

DOSTĘPNOŚĆ – pierwsza umowa grantowa podpisana

27 marca br. w Ustrzykach Dolnych wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie projektu w ramach Celu Tematycznego Dostępność.

26 03 / 2018

Zmiana harmonogramu drugiego naboru wniosków

W dniu 22 marca 2018 r., podczas posiedzenia w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził nowy termin naboru wniosków na mikroprojekty: nabór potrwa od 1 sierpnia do 31 października 2018 r.

23 03 / 2018

Nabór wniosków w ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO rozstrzygnięty

W dniu 22 marca br., podczas posiedzenia w Białymstoku w Polsce, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Bezpieczeństwo.

23 03 / 2018

Zaproszenie do składania ofert na organizację wydarzeń na Ukrainie

Przedstawicielstwo Programu we Lwowie ogłasza konkurencyjną procedurę negocjacji dotyczącą świadczenia usług organizacji wydarzeń na Ukrainie

19 03 / 2018

Program PL-BY-UA na XI Forum Europa-Ukraina

Przedstawiciele Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przygotowali i poprowadzili specjalny panel dyskusyjny pt.”Co wspólnie osiągnęliśmy, jaka droga przed nami?”

16 03 / 2018

Zaproszenie na konferencję naukową w Jarosławiu

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji naukowej „Dziedzictwo transgraniczne jako podstawa współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej”.

12 03 / 2018

Zaproszenie na XI Forum Europa-Ukraina

Przedstawiciele Programu wezmą udział w XI Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Jasionce k. Rzeszowa.

27 02 / 2018

Transport Week: jak rozwijać infrastrukturę transportową

Przedstawiciel Programu weźmie udział 8 marca w panelu dyskusyjnym organizowanym w ramach konferencji Transport Week (6-8 marca) w Gdańsku.

23 02 / 2018

Rozpoczął się konkurs edukacyjny dla szkół!

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie naszego Konkursu Edukacyjnego dla Szkół w ramach EC Day 2018 (Dnia Współpracy Europejskiej).

19 02 / 2018

Kolejna umowa podpisana w ramach Programu 2014-2020

17 lutego br. w Przemyślu wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu z Celu Tematycznego Dziedzictwo.

19 02 / 2018

Program zorganizuje międzynarodową konferencję naukową

Zapraszamy do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy”.

16 02 / 2018

Wyróżnienie dla beneficjenta Programu 2007-2013 od Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż beneficjent projektu pod tytułem „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu na nagrodę transgraniczną „Sail of Papenburg”.

15 02 / 2018

Robocze tłumaczenie wzoru umowy grantowej

Uprzejmie informujemy, że wzór umowy grantowej został przetłumaczony na języki narodowe.

14 02 / 2018

Nabór na projekty w ramach programu „b-solutions” Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych.

10 01 / 2018

Ocena wniosków w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków.

05 01 / 2018

Pierwsze umowy na realizację projektów w Programie 2014-2020 podpisane

W Rzeszowie i Białymstoku podpisano pierwszych sześć umów o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

02 01 / 2018

Beneficjenci szkolili się z prawa zamówień publicznych w Lublinie

Prawie 40 przedstawicieli polskich beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach celu tematycznego Dziedzictwo oraz Dużych Projektów Infrastrukturalnych wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się 13 grudnia w Lublinie.

18 12 / 2017

Umowa grantowa oraz projekt porozumienia partnerskiego

Uprzejmie informujemy, że został opracowany wzór umowy grantowej oraz projekt porozumienia partnerskiego.

18 12 / 2017

Asesorzy odpowiedzialni za ocenę projektów zostali zaproszeni do złożenia ofert w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumuni

Program Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina uruchamia nabór na asesorów, celem zidentyfikowania i wybrania wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dołączą do puli Asesorów Programu.