Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
    • english
    • polish
    • by
    • ua

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Organisation name in national language

Polski

Address

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Website

https://www.kul.pl/kontakt,15362.html

Country

Poland

Region

Lubelskie Voivodeship

Priority

3.1 Support to the development of health protection and social services

Legal status of organisation

body governed by public law

Searching partner from:

Poland

already have partners: Press Club we Lwowieł http://pressclub.lviv.ua/index.php?id=10

Name & surname

Kulczycki Adam

Position/function within the organisation

Doktor socjologii

Phone

576160346

E-mail

akulczycki.instytutsocjologii@gmail.com

Project idea (in English)

W poniższym projekcie przedstawiona zostanie statystyka Unii Europejskiej (UE) dotycząca migracji międzynarodowej, liczebności populacji obywateli i (cudzoziemców) oraz dane dotyczące nabycia obywatelstwa. Na migrację wpływają łącznie czynniki gospodarcze, polityczne i społeczne w państwie pochodzenia migranta (czynniki wypychające) lub w państwie docelowym (czynniki przyciągające). W ujęciu historycznym przyjmuje się, że względnie korzystna sytuacja gospodarcza i stabilność polityczna UE stanowiły istotny czynnik przyciągający dla imigrantów. W państwach docelowych migrację międzynarodową można wykorzystywać jako narzędzie uzupełniania określonych niedoborów na rynku pracy. Sama migracja jednak prawie na pewno nie odwróci obecnej tendencji starzenia się społeczeństwa, obserwowanej w wielu częściach UE.

Back to partners list