Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
    • english
    • polish
    • by
    • ua

Futurus XXI

Organisation name in national language

Futurus XXI

Address

Lutsk, pr. Vidrodghennya, 24
43024 Lutsk

Website

http://www.futurus.org.ua/

Country

Ukraine

Region

Volynska Oblast

Priority

1.1 Promotion of local culture and history

Legal status of organisation

NGO

Searching partner from:

Poland

Belarus

already have partners: a little

Name & surname

Wiktor Radziwilliuk

Position/function within the organisation

Co-founder

Phone

+380504381946

E-mail

futurusxxi@gmail.com

Project idea (in English)

1. Dziedzictwo duchowe. (http://www.futurus.org.ua/uk/events/velotour/); Problem projektu: Duża liczba świątyń na terenie ukraińskiej strefy przygranicznej jest teraz w zapomnianym, zaniedbanym stanie. Ich faktyczny stan jest mało znany dla publiczności. Nie ma ogólnego programu i obiektywnego systemowego narzędzia monitorowania historyczno-kulturowego potencjału regionu w celach turystycznych. Nie ma otwartej publicznej sieci kontaktów między naukowcami, krajoznawcami i po prostu lokalnymi entuzjastami, nie ma specjalistycznej platformy elektronicznej. Brakuje zintegrowanego informacyjnego serwisu dla turystów, chcących odwiedzić te miejsca. Nie ma publicznie dostępnych szlaków turystycznych do miejsc zapomnianego duchowego dziedzictwa. Cel projektu: Stworzenie międzynarodowego mechanizmu publicznej ochrony i promocji sakralnego dziedzictwa polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza, założenie regionalnego centrum turystyki sakralnej. Działania w ramach projektu: Przeprowadzenie szeregu badawczych terenowych wypraw. Stworzenie platformy wirtualnej turystyki. Założenie centrum

Back to partners list