Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020https://pbu2020.eu/Aktualizacje.plРазвитие партнерского сотрудничества для улучшения дорожной инфраструктуры на приграничной территории Подляского воеводства и Гродненского районаhttps://pbu2020.eu/pl/news/256https://pbu2020.eu/pl/news/256Fri, 20 Mar 2020 19:46:49 +0100Розвиток партнерського співробітництва для поліпшення дорожньої інфраструктури на прикордонній території Підляського воєводства і Гродненського районуhttps://pbu2020.eu/pl/news/257https://pbu2020.eu/pl/news/257Fri, 20 Mar 2020 19:49:16 +0100Development of partnership cooperation for improvement of road infrastructure located in the borderland of the Podlaskie Voivodeship and the Hrodna Districthttps://pbu2020.eu/pl/news/154https://pbu2020.eu/pl/news/154Wed, 18 Mar 2020 11:05:39 +0100Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiegohttps://pbu2020.eu/pl/news/255https://pbu2020.eu/pl/news/255Fri, 20 Mar 2020 19:31:24 +0100Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznymhttps://pbu2020.eu/pl/news/303https://pbu2020.eu/pl/news/303Mon, 23 Mar 2020 18:37:02 +0100Улучшение эпидемиологической безопасности в польско-белорусском приграничьеhttps://pbu2020.eu/pl/news/304https://pbu2020.eu/pl/news/304Mon, 23 Mar 2020 18:40:26 +0100Покращення епідеміологічної безпеки на польсько-білоруському прикордонніhttps://pbu2020.eu/pl/news/305https://pbu2020.eu/pl/news/305Mon, 23 Mar 2020 18:42:45 +0100Improvement of epidemiological safety at the Polish-Belarusian border areahttps://pbu2020.eu/pl/news/170https://pbu2020.eu/pl/news/170Wed, 18 Mar 2020 14:18:02 +0100Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w w powiecie zamojskim (Polska) i rejonie sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznychhttps://pbu2020.eu/pl/news/258https://pbu2020.eu/pl/news/258Mon, 23 Mar 2020 11:04:52 +0100