PBU

Aktualności

1902 / 2018

Kolejna umowa podpisana w ramach Programu 2014-2020

17 lutego br. w Przemyślu wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu z Celu Tematycznego Dziedzictwo.

1902 / 2018

Program zorganizuje międzynarodową konferencję naukową

Zapraszamy do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy”.

1602 / 2018

Wyróżnienie dla beneficjenta Programu 2007-2013 od Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż beneficjent projektu pod tytułem „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu na nagrodę transgraniczną „Sail of Papenburg”.

1502 / 2018

Robocze tłumaczenie wzoru umowy grantowej

Uprzejmie informujemy, że wzór umowy grantowej został przetłumaczony na języki narodowe.

1402 / 2018

Nabór na projekty w ramach programu „b-solutions” Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych.

1001 / 2018

Ocena wniosków w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków.

Zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

2203 / 2018

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Białystok

Najbliższe posiedzenie WKM Programu odbędzie się 22 marca w Białymstoku.

czytaj więcej
1303 / 2018

XI Forum Europa - Ukraina

Jasionka, Rzeszów

Przedstawiciele Programu Polska-Białoruś-Ukraina będą obecni na XI Forum Europa-Ukraina

czytaj więcej
0803 / 2018

Transport Week 2018

Gdańsk

Prezentacja o Programie oraz panel dyskusyjny na wydarzeniu specjalnym w ramach Transport Week 2018

czytaj więcej