PBU

Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.pbu2020.eu

 1. Informacje ogólne
  1. Portal internetowy www.pbu2020.eu udostępniony jest Użytkownikom przez jednostkę budżetową Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.
  2. Portal internetowy www.pbu2020.eu działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności korzystania z usług portalu do przestrzegania postanowień regulaminu.
  4. W sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 2. Zasady korzystania z portalu www.pbu2020.eu
  1. Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług:
   • zapoznawania się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi na stronie
   • korzystania z wyszukiwarki, wykresów, map itp.
   • korzystania z serwisów społecznościowych powiązanych ze stroną www.pbu2020.eu
  2. Wszelkie uwagi oraz pytania należy kierować na adres: pbu@pbu2020.eu
 3. Własność intelektualna
  1. Użytkownik korzystający ze strony internetowej www.pbu2020.eu zobowiązuje się do nienaruszania praw majątkowych, autorskich oraz dóbr osób trzecich.
  2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie - ich reprodukcja, o ile nie postanowiono inaczej jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem podania źródła. Warunek podania źródła należy traktować jako pozwolenie ogólne.
  3. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku wykorzystania przez niego informacji tekstowych lub multimedialnych (obraz, dźwięk) do otrzymania pozwolenia Wspólnego Sekretariaty Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
   Użytkownik jest zobowiązany w sytuacjach wątpliwych zwrócić się o takie pozwolenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: pbu@pbu2020.eu
 4. Odpowiedzialność Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina.
  1. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze strony ani za skutki wykorzystania informacji pobranych z portalu www.pbu2020.eu.
  2. Nie ponosi odpowiedzialności za niezależne oraz niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionej Użytkownikom, a w szczególności błędy spowodowane siłą wyższą.
  3. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy będące wynikiem korzystania z innych zewnętrznych stron, do których ta strona się odwołuje.
 5. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności oraz informacje o cookies.
  1. Strona www.pbu2020.eu wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies.
  2. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi oraz w zakresie niezbędnym do wykonania tej usługi. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika zgodnie z zakresem wskazanym w tej zgodzie.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina w Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pbu@pbu2020.eu
  4. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych przez Użytkownika strony jest to równoznaczne z oświadczeniem złożonym przez Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
 6. Postanowienia końcowe regulaminu.
  1. Regulamin może być zmieniony przez Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina. Wszelkie zmiany będą
   opublikowane na stronie na bieżąco wraz z datą ich dokonania.
  2. Użytkownik po wprowadzeniu ewentualnych zmian regulaminu korzystając ze strony www.pbu2020.eu oświadcza, że akceptuje te zmiany.