PBU

Aktualności

26 05 / 2017

Wyniki transgranicznego konkursu dla szkół “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” (wyniki dla ukraińskich i białoruskich szkół)

Z przyjemnością informujemy, iż zespoły z następujących szkół otrzymały największą liczbę punktów w konkursie oraz zostaną zaproszone na wydarzenie finałowe, które odbędzie się w ramach Dni Współpracy Europejskiej (EC Day)

25 05 / 2017

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie streszczenia Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wraz z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską streszczeń (Project Summaries) wszystkich dziesięciu Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) zakończył się pierwszy etap wyboru DPI.

24 05 / 2017

Terminy indywidualnych konsultacji z beneficjentami

Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje dla beneficjentów wiodących projektów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

22 05 / 2017

Szkolenia z przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego zostały zakończone

Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadził serię szkoleń poświęconych przygotowaniu pełnych wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów wiodących w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo.

22 05 / 2017

Uproszczone wymogi dla beneficjentów

W celu przyspieszenia procesu przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych został opracowany przez Instytucję Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny szereg uproszczeń. Zmiany dotyczą załączników, które wraz z pełnym wnioskiem aplikacyjnym mają zostać złożone na drugim etapie naboru wniosków.

12 05 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków, że zakończyła się rejestracja na szkolenia dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

11 05 / 2017

Termin zgłoszeń polskich szkół do udziału w konkursie EC Day przedłużony!

Pragniemy poinformować, że termin zgłoszenia udziału w konkursie „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe” dla polskich szkół z obszaru kwalifikowalnego Programu został przedłużony do 9 czerwca, a termin ogłoszenia wyników ich rywalizacji przesunięty na 20 czerwca.

10 05 / 2017

Generator do wypełniania Pełnego Wniosku Aplikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że wkrótce wszyscy Beneficjenci zaproszeni do drugiego etapu trwającego naboru wniosków otrzymają drogą elektroniczną wstępnie wypełnione Pełne Wnioski Aplikacyjne.

10 05 / 2017

Nabór na asesorów został zakończony

W dniu 28 kwietnia zakończyliśmy nabór na asesorów, którzy będą zaangażowani w proces oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020.

08 05 / 2017

Spotkanie uniwersytetów z funduszami europejskimi

25 kwietnia 2017 we Lwowie na Narodowym Uniwersytecie imienia Iwana Franki odbyło się seminarium, na którym zostały zaprezentowane fundusze europejskie oraz perspektywy współpracy transgranicznej.

08 05 / 2017

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów na Białorusi

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (WST) zaprasza potencjalnych białoruskich beneficjentów do udziału w szkoleniach dotyczących krajowych procedur zatwierdzania, rejestracji i realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Białorusi.

04 05 / 2017

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów

Zachęcamy Beneficjentów do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów. Komisja Europejska przygotowała ankietę ewaluacyjną dostępną on-line dotyczącą Programów Współpracy Transgranicznej EISP 2007-2013, którą można wypełniać do 23 maja 2017.

28 04 / 2017

Projekty dostępne dla wszystkich

W latach 2014-2020 znaczna uwaga będzie zwracana na to aby zapewnić dostępność do działań i efektów projektów realizowanych z Funduszy Europejskich dla osób z o różnych stopniach sprawności.

28 04 / 2017

W dniach 1-3 maja 2017 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-3 maja 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne. We wszystkich sprawach dotyczących Programu prosimy kontaktować się z WST 4 maja.

18 04 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) z przyjemnością informuje, że w maju 2017 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków. Szkolenia będą organizowane w: • Białymstoku 16 maja 2017r. • Lublinie 17 maja 2017r. • Rzeszowie 18 maja 2017r. • Lwowie 17 maja 2017r. • Lwowie 18 maja 2017r. • Brześciu 18 maj 2017r.

13 04 / 2017

Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności

Informujemy wszystkich Beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą „Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności”.

11 04 / 2017

14 kwietnia 2017 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w piątek 14 kwietnia 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne. We wszystkich sprawach dotyczących Programu prosimy kontaktować się z WST 18 kwietnia.

05 04 / 2017

Otwarcie Rzeszowskiego Oddziału

30 marca br. Wiceminister Rozwoju, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

04 04 / 2017

Szkolenia dla beneficjentów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru projektów

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni szkolenia z przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF) wszystkim beneficjentom, których koncepcje projektów zostały ocenione pozytywnie.

04 04 / 2017

Punkt informacyjno-promocyjny Programu na Europejskim Kongresie Samorządów

Przedstawiciele Programu Polska-Białoruś-Ukraina wzięli udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się 27-28 marca br. w Krakowie.