PBU

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

czytaj więcej

Aktualności

1911 / 2018

Zmiany w Podręczniku Programowym dotyczące zasad konkurencyjności i zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia spójności dokumentów programowych z najnowszymi wymogami dotyczącymi zasad konkurencyjności i zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym przygotowała aktualizację Podręcznika Programu część I, przeznaczonego dla Beneficjentów pierwszego naboru wniosków.

1911 / 2018

Ankieta dotycząca organizacji drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

1911 / 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową.

1911 / 2018

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

15 listopada 2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania.

0911 / 2018

12 listopada 2018 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne.

0811 / 2018

Nabór na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

Zobacz wszystkie

Kalendarz wydarzeń

1511 / 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa w Ivano-Frankivsku

Ivano-Frankivsk

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową w Ivano-Frankivsku

czytaj więcej
1710 / 2018

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Mińsku

Minsk

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową w Mińsku

czytaj więcej
2009 / 2018

«Dziedzictwo i ja!» - Finał konkursu edukacyjnego dla szkół we Lwowie

Lviv

Serdecznie zapraszamy na finał konkursu edukacyjnego dla szkół we Lwowie

czytaj więcej