Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - DOPC

02 / 09 / 2019

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego” (akronim DOPC) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PL). Wspólnie z białoruskim partnerem: Miejskim Przedsiębiorstwem ds. Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie, borykają się z problemem niedostatecznej dostępności obwodu grodzieńskiego, która ogranicza możliwości jego rozwoju. Ich celem jest przebudowa lokalnej drogi nr 6054 w celu poprawy zdolności przewozowych, a także przepływu osób i towarów przez granicę, szczególnie pod względem reaktywacji przejścia granicznego Lipszczany - Sofijewo. Projekt DOPC sprawi, że pogranicze polsko-białoruskie będzie bardziej dostępne, bezpiecznie i mniej zanieczyszczone, co w końcowym efekcie poprawi warunki życia mieszkańców.

Więcej na temat projektu w załączonym pliku PDF.

Realizacja projektu DOPC rozpoczęła się 1 grudnia 2018 r. Po przeprowadzeniu przetargu partner białoruski podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące drogi regionalnej nr 6054, która obejmuje dwa obszary wiejskie: wieś Racicze i wieś Sopoćkinie. Całkowita długość zrekonstruowanej drogi wynosi 5,8 km na odcinku od 20 408 km do 26 179 km, który leży w ciągu trasy nr Н-6054 Grodno-Sopoćkinie. Przeprowadzono następujące działania projektowe: wyrównanie warstwy asfaltu o długości 5,8 km, budowa ścieżki rowerowej, budowa 7 przepustów i 4 przystanków autobusowych. Na tym odcinku modernizacja drogi jest ukończona w 95%. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono maszyny do konserwacji dróg, w szczególności: ciągnik z kosiarką, maszynę do profilowania zboczy, wywrotkę, pług śnieżny z rozrzutnikiem soli i piasku. Partnerzy zorganizowali także konferencje promujące i wyjaśniające założenia projektu.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się do 29 lutego 2020 r.

Galeria

Project of the week_0039_DOPC

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna