Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Rozpoczęto inwestycje w ramach projektu LIP885!

30 / 09 / 2019

26 września br. uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia prac w ramach Dużego Projektu Infrastrukturalnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica państwa w km 3 +642 - 10 + 257” - akronim LIP885. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele beneficjenta wiodącego - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, władz administracji rządowej i samorządowej. Wszyscy przedstawiciele podkreślili, że inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego i zachodniej Ukrainy. Wyrazili także nadzieję, że wdrożenie projektu LIP885 przyczyni się do powstania nowych terenów inwestycyjnych w pobliżu modernizowanej drogi oraz do zwiększenia mobilności w ruchu międzynarodowym.

Należy podkreślić, że projekt LIP885 posiadający budżet w wysokości 7,5 mln EUR, jest największym ze wszystkich Dużych Projektów Infrastrukturalnych w ramach Programu. Prawie siedmiokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 885 zostanie zmodernizowany w ramach projektu. Dzięki temu projekt zapewni dostępność komunikacyjną do projektowanego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice- Niżankowice.

Zgodnie z umową  grantową wszystkie działania w ramach projektu powinny zakończyć się do 8 października 2021 r.

Galeria

LIP885STARTS

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna