PBU

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów na Białorusi

08 / 05 / 2017
Kategoria:

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zaprasza potencjalnych białoruskich beneficjentów do udziału w szkoleniach dotyczących krajowych procedur zatwierdzania, rejestracji i realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Białorusi.

Miejsca i terminy szkoleń:

Brześć - 19 maja 2017

Mińsk - 23 maja 2017

Grodno – 25 maja 2017

Celem szkoleń jest dostarczenie białoruskim beneficjentom zaproszonym do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków szczegółowych informacji na temat wymagań w zakresie krajowych procedur zatwierdzania, rejestracji, raportowania, współfinansowania itp.

Szkolenia będą prowadzone w języku rosyjskim.