Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Unikatowe odkrycie dzięki projektowi PBU!

27 / 05 / 2020

Podczas realizacji jednego z Dużych Projektów Infrastrukturalnych PBU dokonano szczególnego odkrycia historycznego. Doszło do niego na trasie przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa prowadzącej do nowo powstającego przejścia drogowego Malhowice (województwo podkarpackie) – Niżankowice (obwód lwowski). W ramach poprzedzających inwestycję prac archeologicznych w Malhowicach odkryto osadę pochodzącą prawdopodobnie z późnego okresu wpływów rzymskich!

Archeolodzy wskazują, że znalezisko nosi również ślady wcześniejszego osadnictwa: z okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Wszystko wskazuje na to, że droga biegnie śladem dawnego traktu handlowego u podnóża Karpat. Jak podaje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków: — Odsłonięto i przebadano obszar około 50 arów, pozostała część stanowiska znajduje się pod drogą asfaltową i w jej bliskim otoczeniu. (…) Na tym terenie odsłonięte zostały dwie budowle słupowe (…) oraz 3 budynki mieszkalne (chaty). Kolejnym ciekawym odkryciem jest seria piecowisk (25) charakterystyczna dla tego okresu i łączona na tym terenie z kultura przeworską. Poniżej obszaru z piecowiskami wyróżniono o znacznej głębokości jamy zasobowe i gospodarcze. Wśród nich odnaleziono piec dwukomorowy do wypału ceramiki (…). Podczas badań zidentyfikowano 380 obiektów.

A jak to wpłynie na realizację samego projektu? — Projektu to nie zmienia. To są tzw. badania ratownicze – nie polegają one na zachowaniu tej substancji, tylko to, co jest możliwe zostanie wydobyte, zabezpieczone i przebadane — ocenia Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. I choć odkrycie może nieznacznie wydłużyć realizację projektu, z pewnością przyczyni się do promocji tej mało znanej części Europy.

Celem projektu LIP885 jest wsparcie procesów rozwoju transgranicznego na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej i stanu infrastruktury drogowej. Modernizacji ulegnie prawie 7 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 885 do granicy państwowej między Przemyślem a Hermanowicami. W rezultacie projekt poprawi dostępność komunikacyjną do projektowanego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Efektem planowanej modernizacji będzie utworzenie nowego połączenia drogowego między oboma krajami będącego alternatywą dla istniejącego połączenia Przemyśl–Medyka–Lwów.

Beneficjentem Wiodącym projektu jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a partnerem po stronie ukraińskiej Administracja Państwowa Obwodu Lwowskiego. Łączny budżet projektu to 7,5 mln EUR (w tym współfinansowanie w ramach Programu w wysokości 6,75 mln EUR).

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna