Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Pierwsze dwa projekty „drogowe” zakończone!

24 / 07 / 2020

Z przyjemnością informujemy, że kolejne dwa projekty Programu PL–BY–UA zostały zakończone. Są to projekty „drogowe” realizowane w ramach celu tematycznego Dostępność, mające na celu poprawę transportu i komunikacji na obszarze objętym Programem.

Dzięki trójstronnemu projektowi "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy" (akronim ImTraPBU) przeprowadzono modernizację odcinków drogowych w Polsce (gminy: Jabłoń, Milanów, Rossosz, Sosnówka, Wisznice i Powiat Parczewski), na Białorusi (Znamienka) i Ukrainie (Zabrody).

wybudowano 8 km nowych dróg
przebudowano 12 km dróg
opracowano Wspólną Strategię Sieci Transportowej

Drugi zakończony sukcesem projekt – „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i grodzieńskiego” (akronim DOPC) –był inicjatywą partnerów z województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego. Celem była modernizacja drogi regionalnej nr H-6054, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji Białorusi z Polską. Dzięki wyremontowanym wcześniej odcinkom (również w ramach Programu PL–BY–UA, edycja 2007–2013) tworzy jeden z głównych korytarzy komunikacyjnych ruchu bezwizowego, poprawiając przepustowość i przepływ osób oraz towarów przez granicę. Przebudowano odcinek drogi o długości 5,8 km łączący miasta Racicze i Sopoćkinie w kierunku Kanału Augustowskiego wraz ze ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, przepustami, przystankami autobusowymi i parkingiem. Atrakcyjny kierunek turystyczny, jakim jest Kanał Augustowski, będzie teraz łatwiej dostępny zarówno dla turystów z Polski, jak i Białorusi.

przebudowano 5,8 km dróg
wykonano ścieżki rowerowe, oświetlenie, przepusty, przystanki autobusowe oraz parking

By osiągnąć te cele, oba projekty wymagały współpracy transgranicznej, która przyniosła im sukces. Wspólne spotkania partnerskie były doskonałą okazją do transferu najlepszych praktyk, wymiany doświadczeń, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów.

Poprawa jakości infrastruktury drogowej pozytywnie wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Zwiększa się bezpieczeństwo, zmniejsza się hałas i zanieczyszczenie. Wszystko to przyczynia się do lepszych warunków życia mieszkańców.

Galeria

First two ‘roads’ projects completed

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna