Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat dziedzictwa historycznego

11 / 06 / 2021

We wszystkim co robimy liczy się kreatywność, ale nie zawsze musimy wymyślać koło na nowo. Warto skonfrontować się ze sprawdzonymi sposobami działania, skorzystać z doświadczenia innych, szczególnie, gdy wiemy, że przyniosły one dobre efekty.

Jednym z zadań Programu jest gromadzenie, współdzielenie oraz promowanie rezultatów projektów, tak, by ich wykorzystanie było jak najszersze. Działanie to określamy słowem KAPITALIZACJA.

W ramach Programu projekty realizowane są w sześciu głównych tematach:

 • dziedzictwo historyczne
 • dziedzictwo naturalne
 • dostępność
 • ochrona zdrowia
 • bezpieczeństwo
 • granice

Projekty są często podobne w swoich założeniach, realizacji, definicji odbiorców. Podejmują podobne wyzwania i borykają się z porównywalnymi problemami. Mogą też wykorzystywać podobne narzędzia, techniki, rozwiązania.

Poprzez publikacje na stronie Programu i organizację 6 spotkań tematycznych chcemy wypracować platformę wymiany doświadczeń i współpracy między jednostkami, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktów. W spotkaniach kapitalizacyjnych wystąpią przedstawiciele naszych projektów, dzieląc się doświadczeniami z ich przygotowania, wyzwań i samej realizacji. W ich trakcie będziemy chcieli skoncentrować się nie tylko na procesie osiągania zaplanowanych rezultatów, ale także jak projekty na dalszym etapie je wykorzystują, by zwiększać ich oddziaływanie.

Już teraz zapraszamy na pierwsze wirtualne spotkanie poświęcone kapitalizacji. Organizujemy je wokół projektów dziedzictwa historycznego i kulturowego, ale dotyczyć będzie też zagadnień turystyki, spędzania wolnego czasu, rozrywki i aktywizacji społeczności lokalnych.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom już 23 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 (CEST) i będzie tłumaczone symultanicznie na języki polski, rosyjski i ukraiński.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny. Rejestracja będzie otwarta do 21 czerwca.

Kolejne spotkania kapitalizacyjne dotyczące pozostałych tematów zorganizujemy po wakacjach. Już teraz na nie zapraszamy.

Do zobaczenia 23 czerwca!

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna