Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

This is not science fiction!

02 / 11 / 2021

28 października spotkaliśmy się z beneficjentami i sympatykami Programu PBU na hybrydowym wydarzeniu rocznym zatytułowanym „CBC 2021 – this is not science fiction!”.

Hasło wydarzenia nie zostało wybrane przypadkowo. W 2021 r. świętujemy 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema, polskiego pisarza i futurologa, przez długi czas związanego ze Lwowem. Jego postać wielu z nas kojarzy z nowoczesnymi technologiami, bez udziału których nie wyobrażamy sobie realizacji projektów medycznych, czy tych związanych z bezpieczeństwem. Jest też inny wymiar hasła, dotyczący bezpośrednio Programu – projekty, które jeszcze do niedawna znaliśmy głównie od strony założeń, dziś przynoszą wymierne efekty, którymi możemy się pochwalić. Wpływają na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Wydarzenie otworzyli Ewa Termena-Chyży reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego działa Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PBU (WST):

Pomimo trudnych warunków w jakich przyszło nam pracować w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Program nie zwalnia, jesteśmy w zaawansowanej fazie wdrażania, obserwujemy pierwsze efekty realizowanych projektów, a jednocześnie myślimy też o przyszłości i pracujemy nad kolejną edycją Programu – powiedziała Ewa Termena-Chyży.

Przygotowywana jest nowa perspektywa więc trzeba dalej myśleć o tym, jak ze sobą współpracować, kooperować, a te dotychczasowe doświadczenia pokazują, że potraficie to robić – kontynuował dyr. Leszek Buller.

Konferencja odbyła się na terenie obwodu lwowskiego, nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli miejscowych władz. Roman Shepelyak, dyrektor Departamentu Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej podsumował wkład Programu w rozwój obwodu:

Dziś, dzięki realizacji Programu, w obwodzie lwowskim realizowanych jest 40 międzynarodowych projektów pomocy technicznej z łącznym budżetem po stronie ukraińskiej około 30 mln euro.

Znamienne, że rok 2021, rok Stanisława Lema, pod którego patronatem odbywa się dzisiejsza konferencja i 100-lecie urodzin słynnego lwowianina wspólnie obchodzimy w naszych krajach – odnotował z kolei Tomasz Kowal, kierownik Referatu ds. Polityczno-Ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

W dalszej części Andrzej Słodki, kierownik WST, zaprezentował obecny stan realizacji Programu, który chroni i promuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, usprawnia infrastrukturę transportową oraz działanie przejść granicznych, a także poprawia stan służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Powyższe działania nie tylko pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy, środowiskowy i kulturalny, ale także tworzą warunki do komunikacji i zaangażowania mieszkańców terenów przygranicznych naszych państw - reasumował Andrzej Słodki.

Opowiedzieliśmy też o kluczowych aspektach nt. przyszłości Programu i jego nowej edycji na lata 2021-2027.

Gościliśmy około 100 (jak przystało na 100-lecie urodzin Stanisława Lema) uczestników na miejscu konferencji w Truskawcu (Ukraina) oraz około 50 w formule online. Wydarzenie było doskonalą okazją do dzielenia się doświadczeniami oraz pomysłami na przyszłe projekty. Sprzyjały temu kuluarowe rozmowy oraz wspólne odwiedzenie projektów PBU realizowanych w Karpatach.  

Zapraszamy do obejrzenia filmów wyświetlanych podczas wydarzenia, linki do nich poniżej:

Stanisław Lem - PL

Stanisław Lem - UA

From PBU projects

Dzidzictwo kulturowe i historyczne

Dziedzictwo naturalne

Dostępność

Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo

Granice

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach Programu!

Galeria

CBC 2021 - this is not science fiction

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna