Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Raportowanie i zamykanie mikroprojektów

24 / 01 / 2022

Organizujemy warsztaty, dotyczące raportowania, trwałości oraz innych kwestii związanych z zamykaniem projektów.
Zapraszamy na nie wyłącznie beneficjentów mikroprojektów, którzy powinni przesłać raport końcowy do 31 marca tego roku.

Warsztaty on-line odbędą się:

 • 1 lutego 2022 r. dla ukraińskich beneficjentów,
 • 2 lutego 2022 r. dla białoruskich beneficjentów,
 • 3 i 10 lutego 2022 r. dla polskich beneficjentów.

Zaproszenia wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego zostaną wysłane do przedstawicieli odpowiednich mikroprojektów mailowo.

Dla wszystkich mikroprojektów będących w trakcie realizacji zorganizujemy szkolenia dotyczące zagadnień wdrożeniowych. Odbędą się one na wiosnę i będą się koncentrować m.in. na bieżącym wdrażaniu projektu, ewentualnych zmianach i kwestiach raportowania.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna