Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

30 / 06 / 2022

Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączenie z możliwości wspierania tych podmiotów i osób z środków publicznych.

Prosimy aby:

 • każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz
 • każdy beneficjent

weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia są objęte sankcjami lub są powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami.

Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowań i nie zawierać z nimi umów.

Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o dofinansowanie, a następnie na etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w części lub całości.

Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:

Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna