Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

TESIM – wsparcie dla beneficjentów zamykających projekty

06 / 07 / 2022

Zamknięcie projektu transgranicznego i przygotowanie końcowego raportu jest ważnym i trudnym elementem realizacji umowy grantowej. Bardzo często jest to duże wyzwanie dla beneficjentów, także tych doświadczonych już w realizacji projektów transgranicznych. Nie inaczej jest w przypadku projektów Programu PBU.

W celu wsparcia projektów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ang. ENI) zespół TESIM opracował dwa filmiki instruktażowe oraz wytyczne dotyczące tej materii, w podziale na 2 podstawowe etapy:

 1. Przygotowanie projektu do zamknięcia;
 2. Raportowanie końcowe i audyt.

Na platformie e-learningowej można znaleźć też więcej szkoleń dotyczących projektów transgranicznych na zewnętrznych granicach Unii – ich przygotowania, współpracy partnerów i innych istotnych aspektów z ich realizacji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia platformy i skorzystania z opracowań ekspertów TESIM.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna