Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Kreatywni młodzi ludzie poznają dziedzictwo historyczne

09 / 09 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Lublin jest miejscem podpisania najważniejszego aktu XVI-wiecznej Europy – Unii Lubelskiej. Ustawa na kolejne 200 lat określała istnienie kilku narodów europejskich i wyznaczała ich rozwój. Unia Polsko-Litewska jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dziedzictwo 5 narodów (Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy).

Mikroprojekt „Dwie kultury, jedna Europa” (akronim 2cultures) powstał po to, aby młodzi ludzie przyjrzeli się, jak ten akt wpłynął na relacje Polaków i Ukraińców, a przede wszystkim czy dotknął także mieszkańców dzisiejszego obwodu zakarpackiego, którzy znajdowali się poza granicami ówczesnej Rzeczypospolitej, jak dziś patrzą na mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, jak różniły się ich tradycje, rozumienie problemów ówczesnej Ukrainy i jakie znaczenie nadają stosunkom polsko-ukraińskim.

Ogólny opis projektu 2cultures można znaleźć w zakładce „Projekty”. Poniżej prezentujemy jego rezultaty.Partnerzy projektu utworzyli dwa centra kultury, których celem jest wzmocnienie powiązań kulturowych ponad polsko-ukraińską granicą oraz popularyzacja bogactwa i różnorodności obszaru tego pogranicza.


UŻHORODZKIE CENTRUM KULTURY

Utworzone przez Ukraiński Zakarpacki Akademicki Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Braci Jerzego Augustyna i Eugeniusza Serehijów" w budynku Teatru Dramatycznego w Użhorodzie.


CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Utworzone przez Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Pogranicza 


Oba ośrodki kultury są swego rodzaju ambasadami – Użhorodu w Lublinie i Lublina w Użhorodzie. W centrach, przez 5 dni w tygodniu, odbywają się spotkania twórczych grup młodzieżowych zainteresowanych ukraińsko-polską historią i kulturą. Prezentowane są w nich wystawy multimedialne pokazujące życie miast oraz ofertę turystyczną i kulturalną.PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

Młodzież – aktorzy amatorzy pod kierunkiem producenta Rudolfa Dzurynetsa, stworzyła sztukę na podstawie utworu "Bajka o psie, który zerwał się z łańcucha" polskiego dramatoisarza Piotra Rowickiego.  W spektaklu biorą udział nastolatki w wieku od 12 do 16 lat.


WIDEOKONFERENCJE

W ramach projektu odbyły się 4 interaktywne wideokonferencje mające na celu prezentację dorobku kulturowego i historycznego Lublina i Użhorodu. Prowadzono je jednocześnie w Centrum Kultury w Lublinie i Użhorodzkim Centrum Kultury, które zostały połączone za pomocą zakupionych w ramach projektu urządzeń multimedialnych. W konferencjach wzięli udział lektorzy i studenci z uczelni z Użhorodu oraz województwa lubelskiego. Poświęcone one były następującym tematom:

 • Unia Polsko-Litewska jako dziedzictwo UNESCO wielu narodów,
 • Zamki Lublina i Zakarpacia,
 • Dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny i Zakarpacia,
 • Katedry i kościoły – dziedzictwo religijne Lubelszczyzny i Zakarpacia.


SPOTKANIA

W Użhorodzie i Lublinie partnerzy projektu zorganizowali spotkania z samorządami, naukowcami różnych dziedzin, artystami oraz młodzieżą. Podczas spotkań rozpoczęto prace nad opracowaniem list zasobów turystycznych oraz nad klasyfikacją dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów. Prace te służyły identyfikacji kierunków turystycznych, które mogą być najciekawsze dla turystów polskich i ukraińskich.


Lubelszczyzna i Zakarpacie. Co łączy na pozór te odległe regiony? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w prezentowanych poniźej publikacjach:


KOMIKS

Młodzież współpracująca w ośrodkach kultury przygotowała komiks poświęcony historii zamków w Lublinie i Użhorodzie.


BROSZURA
"Dwie kultury, jedna Europa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Lubelszczyzny i Zakarpacia"


PLATFORMA (MAPA) MULTIMEDIALNASTRATEGIA

Partnerzy projektu opracowali „Strategię wspólnej promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Zakarpacia Ukrainy i Województwa Lubelskiego RP na lata 2020-2025”.

Strategia wskazuje długofalowe kierunki rozwoju regionu przygranicznego Województwa Lubelskiego i Zakarpacia w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego Województwa Lubelskiego i Zakarpacia.

Strategia została przekazana m.in. do Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej w celu włączenia jej założeń do Programu Rozwoju Turystyki i Uzdrowisk Regionu Zakarpackiego 2021-2025 oraz Programu Rozwoju Kultury i Sztuki na Zakarpaciu 2021-2025.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna