Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Współpracują w trosce o nasze bezpieczeństwo

07 / 10 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

W Polsce ochotnicze straże pożarne (OSP) mają ponad 100-letnią tradycję. Według danych z 2018 roku, istniało ponad 16 tysięcy jednostek OSP. Funkcjonują one w gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Są ogromnym wsparciem dla profesjonalnych strażaków, gdyż często jako pierwsze docierają do ofiar wypadków. W Ukrainie podobne oddziały zaczęły powstawać równolegle z inauguracją Programu PBU 2014-2020. Dlatego niezwykle cenne były wszelkiego rodzaju doświadczenia jakie w ramach współpracy transgranicznej polscy strażacy-ochotnicy mogli przekazać ukraińskim partnerom.

Jedną z takich możliwości był projekt regularny „Wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” (akronim PUFL) realizowany właśnie w celu usprawnienia pracy zarówno polskich, jak i ukraińskich oddziałów ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Ogólny opis projektu PUFL można znaleźć w zakładce „Projekty”.Jeszcze kilka lat wstecz w Ukrainie działały jedynie państwowe jednostki straży pożarnej. W związku z ich decentralizacją pojawiła się możliwość tworzenia dodatkowych oddziałów wspierających jednostki państwowe. Na wzór polski, w obwodzie wołyńskim powstało 15 jednostek OSP. Doświadczenie polskiego partnera było bazą do utworzenia tego typu struktur.POLSKIE JEDNOSTKI OSP

Dzięki projektowi OSP z województwa lubelskiego wzbogaciły się o nowy sprzęt wykorzystywany w ratownictwie drogowym. Zakupiono między innymi: torby ratownicze, kamizelki taktyczne, poduszki pneumatyczne, agregaty hydrauliczne i nożyce hydrauliczne do cięcia samochodów.NOWOUTWORZONE JEDNOSTKI OSP W UKRAINIE

W ramach projektu ukraińskie jednostki OSP zakupiły torby medyczne oraz kamizelki taktyczne. Efektem współpracy było także przekazanie przez polskich strażaków sprzętu oraz samochodów kolegom z Ukrainy.WIZYTY STUDYJNE

 • czerwiec 2019 roku

52-osobowa delegacja z Ukrainy wzięła udział w zawodach strażackich powiatu lubelskiego. Była również gościem dwóch jednostek z gminy Głusk włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uczestnicy delegacji oglądali sprzęt, wyposażenie oraz system powiadamiania o zdarzeniach. Rozmawiali o zasadach działalności, czasie reakcji, uprawnieniach i szkoleniach. Strażacy ochotnicy z Wilczopola przygotowali niespodziankę w formie pokazu ratowania ofiary pożaru. Drugą niespodzianką była prezentacja samochodu strażackiego, który gmina przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy. Drugiego dnia wizyty zaprezentowały się jednostki z Gminy Chełm oraz Wojsławice.

Celem jaki przyświecał organizatorom wizyty było zaprezentowanie różnych jednostek: zarówno tych znakomicie wyposażonych w nowoczesny sprzęt, jak i tych działających w skromniejszych warunkach. Miało to pokazać uczestnikom, że w każdych warunkach można działać, tworzyć zgrane drużyny i pomagać swoim społecznościom w wielu dziedzinach życia.

 • czerwiec 2021 roku

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią druga wizyta musiała zostać zorganizowana w formule on-line. Partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby zakres wizyty i jej treść merytoryczna były jak najbardziej efektywne. W ramach przygotowań do wizyty polscy strażacy nakręcili półgodzinny film, w którym zaprezentowali sprzęt i wyjaśnili jak działa dość skomplikowany system ratownictwa w Polsce. Na koniec zaprezentowali ćwiczenia w dotarciu do ofiar wypadku samochodowego oraz pożaru domu i jak najszybszego udzielenia pomocy ofiarom. Film stanowił merytoryczną część spotkania on-line. Po jego obejrzeniu strażacy dyskutowali dzieląc się spostrzeżeniami oraz doświadczeniem.

Zamieszczony w Internecie film jest materiałem instruktażowym dla kolejnych strażaków wolontariuszy.WSPÓLNE SZKOLENIA

 • sierpień-wrzesień 2020 roku

We wspólnych polsko-ukraińskich ćwiczeniach wzięło udział 160 strażaków. Do ich organizacji wydzielono bezpieczną strefę z zapleczem sanitarnym i nagłośnieniem, 2 samochody do cięcia, manekiny, fantomy oraz służby państwowego systemu ratownictwa do prowadzenia i nadzorowania ćwiczeń. Ćwiczenia polegały na symulacji kilku wypadków komunikacyjnych z rannymi. Byli to piesi lub pasażerowie i kierowcy, których trzeba było bezpiecznie wyciągnąć i udzielić pierwszej pomocy. Strażacy-ochotnicy zostali podzieleni na zespoły, z których każdy realizował inne zadania. Profesjonaliści na bieżąco koordynowali działania, komentowali oraz podpowiadali jak należy reagować.

 • lipiec 2021 roku

Szkolenie, które miało odbyć się w Ukrainie z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią odbyło się w formule on-line. Najpierw polscy strażacy nakręcili 20-minutowy film, w którym zaprezentowali swój zespół, sprzęt, a następnie symulowany wypadek, którego konsekwencją było cięcie samochodu. Ukraiński partner również nagrał krótki film prezentujący sprzęt i procedury ratownictwa drogowego. Następnie podczas spotkania on-line zostały zaprezentowane oba filmy, a zespoły miały możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

W Polsce od lutego do listopada 2019 roku przeprowadzono cykl szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prowadzone w 10 grupach zajecia praktyczne i teoretyczne zakończyły się egzaminem państwowym. 370 uczestników, którzy pomyślnie zaliczyli egzamin, otrzymało certyfikat ratownika.

W Ukrainie 100 strażaków-ochotników z 15 gmin obwodu wołyńskiego również zostało przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej. Zajęcia zakończyły się egzaminem i wydaniem certyfikatów. Szkolenie zostało przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym Oddziału Ratownictwa Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu.„BEZPIECZNY PIESZY”

Beneficjenci zorganizowali spotkania z uczniami szkół podstawowych województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Biorący w nich udział strażacy, ratownicy i policjanci zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drogach. Głównym celem kampanii było uświadomienie niebezpieczeństw jakie zdarzają się drogach, obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu, czyli wyrobieniu nawyków, które mogą uchronić dzieci przed udziałem w wypadku drogowym. Akcja cieszyła się dużą popularnością.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna