Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Lublinie

23 / 11 / 2022

Ponad stu naukowców, studentów i specjalistów różnych dziedzin wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Programu PBU zatytułowanej „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy”. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-18 listopada br. w Lublinie w formule hybrydowej – w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz online.

Prelegenci kompleksowo przedstawili różne aspekty bezpieczeństwa, nie tylko te związane z sytuacjami kryzysowymi, ale z jego wymiarem społecznym, ekonomicznym czy przyrodniczym. Witając uczestników spotkania Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie dr Leszek Buller podkreślił, że

organizacja Konferencji to tworzenie płaszczyzny budowy przyszłego bezpieczeństwa w regionie.

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Andrzej Słodki przedstawił zasady Programu w nowej perspektywie budżetowej, zaznaczając, że

wszystkie działania w przyszłym okresie skupią się na rozwiązywaniu problemów na granicy polsko-ukraińskiej, która ma łączyć, a nie dzielić.

Wicekonsul RP we Lwowie Tomasz Kowal potwierdził, iż

sfera bezpieczeństwa będzie w najbliższym czasie najważniejsza dla regionu.

Rektor Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku, prof. Ihor Tsependa zauważył, że:

Bezpieczeństwo to nie tylko kwestie militarne, ale też polityczne, ekonomiczne, społeczne, czy wreszcie ekologiczne.

Kolejni prelegenci potwierdzali w swoich wystąpieniach tę tezę, a całość z punktu widzenia obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość bardzo trafnie podsumował prof. David Lutz z amerykańskiego Holy Cross College:

Pokój to nie jedynie brak wojny.

Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy udali się na spotkania w podgrupach, gdzie omawiali kwestie związane z efektywnością zapobiegania sytuacjom kryzysowym, społeczno-ekonomicznymi efektami kryzysu oraz stanów nadzwyczajnych, koordynacją działań służb w sytuacjach kryzysowych, rolą dostępu do rzetelnej informacji w przypadku wystąpienia zagrożeń czy rolą pomocy humanitarnej. Całość została podsumowana podczas sesji plenarnej kończącej część naukową wydarzenia.

Uczestnicy Konferencji mogli także bliżej poznać historię i teraźniejszość Lublina – jednego z najciekawszych miast polsko-ukraińskiego pogranicza. Zostało w nim zrealizowanych zostało wiele projektów naszego Programu, w tym projekt TwoTowers, który znalazł się na trasie wizyty.

Organizatorem Konferencji było Centrum Projektów Europejskich oraz Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Przykarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli przedstawiciele m.in.:

 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku,
 • Narodowego Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie,
 • Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie,
 • Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku,
 • Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie,
 • Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii w Kijowie,
 • Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Zarządzania Środowiskiem,
 • Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu,
 • Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku,
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Uniwersytetu Państwowego w Chersoniu,
 • Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Mechnikowa w Odessie,
 • Politechniki Lwowskiej,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Politechniki Częstochowskiej,
 • Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,
 • Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Collegium Humanum SGM w Warszawie,
 • Holy Cross College, Indiana, USA,
 • Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
 • Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

To już kolejna konferencja naukowa organizowana w ramach Programu PBU. Poprzednie odbyły się w Użhorodzie, Łucku, Iwano-Frankiwsku, Rzeszowie i Lwowie. Następna planowana jest w przyszłym roku w Iwano-Frankiwsku – już teraz serdecznie na nią zapraszamy.

Dla upamiętnienia Konferencji referaty wygłoszone podczas głównej sesji plenarnej zostaną zebrane i wydane w postaci monografii naukowej pod Honorowym Patronatem Premiera RP. Monografia zostanie opublikowana w druku oraz na stronie internetowej Programu na początku 2023 r.

Galeria

International Scientific Conference in Lublin

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna