Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Nagrody NEB: zgłoś się do 10 listopada

05 / 10 / 2023

Czym jest NEB?

Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus (NEB), uruchomiona przez Komisję Europejską w 2020 r., łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi i doświadczeniami oraz wyraża ambicję UE tworzenia pięknych, zrównoważonych i integrujących miejsc, produktów i sposobów życia. Promuje nowe sposoby życia, w których zrównoważony rozwój łączy się ze stylem, przyspieszając w ten sposób zieloną transformację w różnych sektorach naszej gospodarki i w naszych społeczeństwach, a także w innych obszarach naszego funkcjonowania. Aby szeroko promować tę inicjatywę, Komisja Europejska co roku ogłasza konkurs.

O konkursie

Edycja Nagród w 2024 r. w szczególny sposób uwzględni regiony borykające się z jednymi z najbardziej palących kwestii społeczno-gospodarczych w UE i będące w centrum działań polityki spójności UE. Są to regiony stojące przed bardziej intensywnymi wyzwaniami, takimi jak zapewnienie obywatelom dobrej jakości życia i powszechnego dostępu do podstawowych usług, walka z bezrobociem i zatrzymywanie młodych talentów. Ponadto Nagrody 2024 skupią się na miejscach najbardziej dotkniętych kosztami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji klimatycznej.

Możesz aplikować w czterech ustalonych kategoriach opartych na tematycznych osiach transformacji, które kierują realizacją Nowego Europejskiego Bauhausu:

 • powrót do natury
 • odzyskanie poczucia przynależności
 • nadanie priorytetu miejscom i osobom, które tego najbardziej potrzebują
 • transformacja w stronę długoterminowej wizji, opartej na cyklu życia, odejście od myślenia przemysłowego

W każdej z czterech kategorii ustanowiono dwie równoległe kategorie konkursowe:

 • Kategoria A: "Nowi Europejscy Mistrzowie Bauhausu" będzie poświęcony istniejącym i ukończonym projektom o wyraźnych i pozytywnych wynikach.
 • Kategoria B: " Nowe Wschodzące Europejskie Gwiazdy Bauhausu" będzie poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez młode talenty w wieku do 30 lat. Koncepcje mogą być na różnych etapach rozwoju, od pomysłów z jasnym planem do prototypu.

Dodatkowe skupienie się na Ukrainie i konkretnych wyzwaniach w regionach UE

W edycji Nagród 2024 przyjmowane będą zgłoszenia projektów i koncepcji z Ukrainy. Aby docenić i wesprzeć wysiłki Ukrainy w zakresie odporności, odbudowy i rekonstrukcji, w ramach tej edycji przyznana będzie również specjalna nagrodę dla projektu lub koncepcji wspierającej wysiłki na rzecz odbudowy i rekonstrukcji kraju w duchu NEB. Nagroda za "Specjalne uznanie dla wysiłków Ukrainy na rzecz odbudowy i ożywienia gospodarczego" ma na celu uznanie i przyczynienie się do przygotowania odbudowy Ukrainy, a także do innych wysiłków na rzecz odbudowy społecznej i gospodarczej kraju.

Jak aplikować

Wnioski można składać do 10 listopada 2023 r. do godz. 19:00 CET. Kandydaci wszystkich narodowości i środowisk kwalifikują się, jeśli ich koncepcje i projekty są realizowane w UE, na Bałkanach Zachodnich lub na Ukrainie. Wnioski należy składać za pośrednictwem oficjalnej platformy New European Bauhaus Prizes. Wszystkie szczegóły dotyczące procesu składania wniosków znajdują się w Przewodniku dla Aplikujących.

Ceremonia wręczenia nagród

Nagrody 2024 zostaną przyznane w kwietniu 2024 r. 20 zwycięzcom, którzy otrzymają nagrody w wysokości do 30 000 EUR, a także pakiet komunikacyjny, który pomoże im dalej rozwijać i promować swoje projekty i koncepcje. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu, który odbędzie się w Brukseli w dniach 17-21 kwietnia, podczas ceremonii wręczenia nagród zorganizowanej przez Komisję Europejską. Festiwal zgromadzi osoby z różnych środowisk, które podczas różnorodnych warsztatów, zajęć i wydarzeń towarzyszących będą dyskutować i kształtować naszą przyszłość.

Powodzenia!

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna